ผลิตภัณฑ์

ByeBye-FEVERTM สำหรับเด็ก

คุณสมบัติ

  • ให้ความเย็น*ต่อเนื่อง 10 ชั่วโมง
    *อุณหภูมิลดลง 1℃ (ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ)
อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

ByeBye-FEVERTM สำหรับผู้ใหญ่

คุณสมบัติ

  • ให้ความเย็น*ต่อเนื่อง 10 ชั่วโมง
    *อุณหภูมิลดลง 1℃ (ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ)
อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

ByeBye-FEVERTM ซุปเปอร์คูล

คุณสมบัติ

  • ออกฤทธิ์ให้ความเย็นต่อเนื่อง
  • Super Cool คือ สูตรเพิ่มปริมาณเมนทอล เมื่อเปรียบเทียบกับ ByeBye-Fever สำหรับเด็ก, ByeBye-Fever สำหรับผู้ใหญ่
  • สะดวก พร้อมใช้ได้ทันที
  • ผลจากการทดสอบ ในห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์สามารถทำความเย็นได้ต่อเนื่อง 10 ชั่วโมง
อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ ห้ามใช้บริเวณตาและรอบดวงตา บริเวณที่เป็นลมพิษ ผื่นแดง มีอาการระคายเคือง

หรือมีบาดแผล ถ้ามีไข้สูงควรใช้ร่วมกับยาลดไข้ หรือปรึกษาแพทย์

และไม่ควรใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท มัณฑนา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร โทร. 02-367-1254