ผลิตภัณฑ์

สำหรับผู้ใหญ่

เรียนรู้เพิ่มเติม

Super Cool

สำหรับผู้ใหญ่ / เด็ก
เรียนรู้เพิ่มเติม

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ ห้ามใช้บริเวณตาและรอบดวงตา บริเวณที่เป็นลมพิษ ผื่นแดง มีอาการระคายเคือง

หรือมีบาดแผล ถ้ามีไข้สูงควรใช้ร่วมกับยาลดไข้ หรือปรึกษาแพทย์

และไม่ควรใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท มัณฑนา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร โทร. 02-367-1254

แนะนำตัวละคร

Hi, I am

MaMa

The Mother

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

Hi, I am

TenTen

The Boy

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

Hi, I am

CooCoo

The Baby

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

Hi, I am

PaPa

The Father

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

หน้าประเทศอื่น ๆ